Kyara, leerling De Zonnehoek:

“Ik heb mijn diploma gehaald voor de cursus Sport P.A. Op het einde organiseerden we een voetbaltoernooi. Ik weet nu dat ik sportlerares wil worden.”

HOE WERKT HET

Ik ben P.A. daagt jongeren uit om zich te ontwikkelen op het gebied dat zij interessant vinden. Bijvoorbeeld Sport, Media, Horeca, Art, Groen of Techniek. Dit gebeurt binnen de veilige omgeving van hun eigen school of instelling. Zo leren ze nuttige vaardigheden die van pas komen op school, in vrije tijd en bij toekomstig werk.

De jongeren gaan aan de slag met verschillende competenties:

 • presenteren
 • omgaan met druk en tegenslag
 • aansturen
 • plannen en organiseren
 • leren
 • samenwerken en overleggen
 • inzetten van materialen en middelen

De school of instelling ontvangt lesmateriaal, maar ook promotiemateriaal en ondersteuning van de regionaal projectleider van Special Heroes Nederland. Alles om als school of instelling zelf aan de slag te kunnen gaan!

Hieronder lees je stap voor stap hoe dat werkt.

STAP 1: Verkennend gesprek & voorstel

Het lesprogramma Ik ben P.A. wordt aangeboden door Special Heroes Nederland aan alle clusters van VSO-scholen en scholen voor praktijkonderwijs. Is een school of instelling geïnteresseerd in het programma, dan plannen we een verkennend gesprek in met de regionaal projectleider van Special Heroes Nederland. Op basis van de wensen stellen we een plan van aanpak op. Hierin nemen we ook een voorstel op voor het scholingsprogramma voor docenten en stagiaires, de materialen, de planning en de kosten. Als de school hiermee akkoord gaat, gaan we samen aan de slag!

STAP 2: Train-de-trainer

Met het scholingsprogramma leren docenten hoe je leerlingen opleidt tot P.A. Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • TRAINING & DIGITALE OMGEVING: De docenten krijgen (live) een training verspreid over drie dagdelen én toegang tot de digitale omgeving, waarin alle (extra) les- en promotiematerialen staan. Na afloop kan de school zelfstandig P.A.’s trainen en begeleiden.
 • LESMATERIAAL: De docenten ontvangen een uitgebreid lespakket voor Ik ben P.A. met een beschrijving van de cursusdagen en praktische oefeningen. Maar ook lesmateriaal, P.A.-kleding voor zowel de docent als de P.A.’s én het bewijs van deelname en de certificaten.
 • PROMOTIEMATERIAAL: Om Ik ben P.A. te promoten binnen de school of instelling krijgt de school promotiemateriaal. Zoals posters, wervingsflyers, T-shirts, certificaten en bewijs van deelname.
 • SUPPORT: Door Special Heroes Nederland worden de docenten persoonlijk begeleid, ondersteund en krijgen ze antwoord op alle vragen.

STAP 3: Aan de slag!

Als school of instelling kun je zelf aan de slag met een compleet en flexibel lesprogramma! Dit programma bestaat uit twee delen:

 • DEEL 1 BINNENSCHOOLSPROGRAMMA: Het eerste deel van het lesprogramma is binnen de school of instelling en duurt gemiddeld 16 tot 26 weken. De lessen kunnen naar eigen inzicht worden vormgegeven met een eigen tijdsindeling. De deelnemers starten hun P.A.-les met een korte theoretische instructie waarna ze hetgeen ze geleerd hebben in de praktijk brengen. In deze lessen is er aandacht voor de voorbereiding, opbouw en het geven van lessen, en voor de evaluatie, omgang met de doelgroep en presentatie. Na afloop van deze periode ontvangen de jongeren een bewijs van deelname.
 • DEEL 2 PRAKTIJKSTAGE: Het tweede deel is volledig in de praktijk, tijdens of na school en duurt minimaal 15 uur. Dat is bijvoorbeeld bij een vereniging, op een school of tijdens een event van Special Heroes. Dit hangt af van de organisatorische mogelijkheden binnen de school of instelling en van de jongeren zelf. De jongeren organiseren een activiteit onder begeleiding van een praktijkbegeleider. Tijdens schooltijd kan dit de docent zijn, buiten school bijvoorbeeld een trainer bij een vereniging. Dan gaan de jongeren bijvoorbeeld een workshop drone vliegen geven, een maaltijd bereiden en serveren of een vlog maken en op een eigen YouTubekanaal plaatsen. Wanneer zij hun activiteit succesvol afronden, ontvangen ze het P.A.-certificaat!

“De benadering heeft een positief effect op de jongeren. Uitgaan van datgene wat je kunt, in plaats van ‘werken aan je problemen’.” – Docent VSO De Korenaer.