Stichting Special Heroes Nederland

Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor mensen met een beperking voor jongeren in het speciaal onderwijs en instellingen. Ze stimuleert een gezonde en actieve levensstijl door een zo groot en breed mogelijk aanbod in sport, cultuur, werk en gezondheid te creëren.

Hiervoor laten we scholen, instellingen, het bedrijfsleven en gemeentes nauw met elkaar samenwerken. Zo draagt ieder vanuit zijn eigen kracht bij aan een stimulerende omgeving met een veelzijdig aanbod, van voetbal en capoeira tot muziek en fotografie. Ik ben P.A. is een uniek voorbeeld hiervan als aanvulling op het onderwijs. Hiermee doen jongeren mee aan uiteenlopende activiteiten én pakken tegelijkertijd de assistent-rol op voor de organisatie ervan. Zo wordt een activiteit een middel om nieuwe vaardigheden te leren.

Special Heroes Nederland biedt scholen en instellingen die Ik ben P.A. aanbieden persoonlijke begeleiding en ondersteuning.

WHISE

In samenwerking met scholen van De Onderwijsspecialisten, Special Heroes Nederland en natuurlijk jongeren zelf hebben we Ik ben P.A. ontwikkeld. Met dit programma leren jongeren vaardigheden die van pas komen op hun weg naar werk, vervolgonderwijs of behandeling. Je kunt dit programma toepassen binnen de veilige omgeving van je eigen school of instelling.

WHISE heeft hiervoor medewerkers van Special Heroes Nederland getraind die Ik ben P.A. implementeren in het speciaal onderwijs.

WHISE ontwikkelt, verheldert en adviseert. Zo komen we tot vernieuwende, aansprekende én concrete oplossingen om impact en waarde voor de maatschappij te vergroten. Dat noemen wij social profit.