WHISE

WHISE is bedenker van het P.A.-programma.

WHISE ontwikkelt toepasbare concepten en slimme leerroutes voor meer wervende en ondernemende non-profitorganisaties. Wij kennen de zorg, sport en lokale overheid en brengen expertises uit verschillende sectoren bij elkaar. Wij zijn in staat om strategische vraagstukken en ambities snel te vertalen in concrete, praktische oplossingen die energie geven. We kijken over grenzen heen, halen schotten weg tussen mensen en ontwikkelen nieuwe denkkaders. We verhelderen, maken de verbinding en creëren verrassende dwarsverbanden. Dat leidt tot vernieuwende concepten en samenwerking.

Wij verenigen denkkracht, energie, kennis, middelen en ambities vanuit ons motto:

Supporting your ambitions

www.whise.nl

Special Heroes

De landelijk werkende organisatie Special Heroes is een belangrijke partner binnen het P.A.-programma. Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier!

De Sport P.A.-adviseurs van Special Heroes

Training, begeleiding en invoering van het P.A.-programma gebeurt voor een belangrijk deel door de regionale projectleiders van Special Heroes. Zij zijn speciaal getraind en hebben een licentie om het programma binnen onderwijs en instellingen op een goede manier te implementeren.

Zij hebben allemaal brede ervaring met het bekende en succesvolle ‘Special Heroes’-programma. Met hun kennis, ervaring en enthousiasme zijn zij in staat het P.A.-programma zo neer te zetten dat de school of instelling daarna zelfstandig verder kan.

www.specialheroes.nl

Samenwerking lokale partijen

In de uitvoering van het P.A. programma zijn diverse lokale organisaties betrokken en werken daarin samen. Onderwijs, verenigingen, gemeenten en welzijnsinstellingen kunnen deelnemers blijvend inzetten voor activiteiten op school, in de wijk, stad of club. Het P.A. programma sluit volledig aan bij de huidige tijdgeest, waarin we met elkaar op zoek moeten naar succesvolle samenwerkingsverbanden. Sport, Dance of Music P.A. verbindt lokale partijen