Het P.A. programma is ontwikkeld in samenwerking met het voortgezet speciaal onderwijs.

Bent u een Special Heroes school?

Neem dan contact op met uw regiocoördinator of regionaal projectleider Special Heroes. Die kan u meer vertellen over de mogelijkheden van het Sport P.A. programma binnen uw school.

Special Heroes

In het onderwijs wordt het programma Sport P.A. uitgerold in samenwerking met Special Heroes. Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk sporten en bewegen kan zijn. Het is een sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in de leeftijd van 6 t/m 19 jaar. Ook voor hen wordt het sporten met anderen gewoon, dat maakt het heel bijzonder. Samen grenzen verleggen, ieder op zijn eigen manier!

De aanpak van Special Heroes is gericht op het deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten op school met als uiteindelijk doel het blijvend sporten en bewegen via een sportvereniging. De eerste jaren is het programma uitgevoerd binnen cluster 3 en dankzij het grote succes is het inmiddels actief binnen alle clusters van het speciaal onderwijs en gestart op een aantal sbo en praktijkscholen. Op deze manier worden leerlingen bereikt met een visuele, een auditieve, een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, langdurig zieke leerlingen en leerlingen met gedragsproblemen. Op dit moment doen maar liefst 40.000 leerlingen mee aan het sportstimuleringsprogramma en hebben 380 scholen Special Heroes opgenomen binnen hun onderwijsprogramma.

SH Logo DEF (2)