Een volledig trainings- en begeleidingstraject

Het P.A.-programma is zo opgezet dat u zelfstandig met het lesprogramma kan werken. Het programma gebruikt de aanpak van ‘Train de trainer’. Een P.A.-adviseur begeleidt uw medewerkers, zodat zij deze methodiek zelfstandig kunnen toepassen. Onze P.A.-adviseurs zijn daarvoor speciaal geselecteerd en opgeleid.

Het ‘train de trainer’-traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Door drie trainingen en ondersteuning via een digitale omgeving worden uw docenten wegwijs gemaakt en opgeleid zodat zij zelf P.A.’s kunnen opleiden.
  • Een uitgebreid lespakket voor de cursus ‘Ik ben een P.A.’ met een beschrijving van de cursusdagen, praktische oefeningen. Voor zowel de P.A.’s als de docenten.
  • Support: Opgeleide P.A.-adviseurs en een helpdesk zijn beschikbaar voor uw vragen en begeleiding.
  • Er is extra aandacht aan communicatie besteed: Posters, aantrekkelijk lesmaterialen, certificaten, bewijs van deelname en wervingsflyers zijn beschikbaar.

Zelf aan de slag met een compleet en flexibel lesprogramma

Met het lespakket laat u jongeren werken aan competenties als presenteren, omgaan met druk en tegenstand, samenwerken en overleggen.

  • Cursusperiode binnen de school: U verzorgt 6 lessen die u naar eigen inzicht kunt indelen. Na afloop van deze periode krijgen jongeren een bewijs van deelname.
  • Praktijkdeel tijdens of na school: Als jongeren de cursus succesvol hebben afgerond, gaan ze in de praktijk aan de slag. Onder begeleiding van de praktijkbegeleider (Bijvoorbeeld de vakdocent bewegingsonderwijs) organiseren jongeren een activiteit (minimaal 15 uur). Bij een succesvolle afloop ontvangen de jongeren het P.A.-certificaat.
  • Activiteiten helpen organiseren bij een vereniging of organisatie: Jongeren die dat leuk vinden, kunnen een vereniging of lokale organisatie helpen bij het organiseren van activiteiten.